Om mottagningen

Alla barnsjukdomar, hos barn 0 till 18 år. Förebyggande åtgärder, diagnostik och behandling. Inget remisskrav.

Besök enbart efter avtalad tid (genom att fylla i kontaktförmulär i KONTAKT/ BOKA TID eller på telefon: 08-409 19 119)

ÖPPETTIDER: måndag-torstag 9.00-16.00, fredag: 9.00-15.00. Lunchstängd: dagligen 12.30-13.00.


OBS! MOTTAGNING ÄR STÄNGD:  12-16/09.   Välkomna fr.o.m. måndag den  19/09.

Vid akut behov kontakta en annan BARNLÄKERMOTTAGNING i Skärholmen: Dr V.Andersson, annan, alt. Barnakuten på sjukhus.

Akuta besök: möjliga dagligen, dock enbart efter kontakt med os!

OBS!
Ladstiggsavtal är tecknad och fr.o.m. 2014.05.01 är Mottagning är ansluten till Försäkringskassan, som alla andra Barnmottagningar.

Inga patientavgifter för i Sverige försäkrade patienter, eller vid akuta fall även för patienter från andra EU-länder ("EU-försäkringskort" dock ett krav för detta!)

OBS! Vid utebliven och icke avbokad besök, minst 24 timmar i förväg - avgift 350kr kommer att debiteras.